elka valcheva

Д-р Елка Вълчева

Доктор по педагогика на обучението по методика на обучението в детската градина и началното училище по домашен бит и техника и дидактика на техниката и технологиите в началното училище.